Om Lise Melchior

Velkommen i Klinik AtZ
 
Jeg er 64 år og har tre børn og 4 børnebørn.
Jeg har haft klinik siden 1997 og beskæftiget mig med alle former for livsstilsrelaterede ”sygdomme” og jeg deltager løbende i kurser, som har relevans til min uddannelse.
 
Jeg har taget følgende uddannelser:
 • Traditionel Kinesisk Zoneterapi fra Helseskolen i Søborg.
 • Øreakupunktur fra Helseskolen i Søborg.
 • Traditionel Kinesisk Medicin fra BodyMindskolen i Næstved.
 • Traditionel Kinesisk Zoneterapi indeholder anatomi, fysiologi og sygdomslære efter
 • RAB-uddannelseskrav (Registreret Altenativ Behandler).
 • Traditionel Kinesisk Medicin indeholder bl.a kropsakupunktur, tunge– og pulsdiagnose samt kostvejledning ud fra TKM-principper og ligeledes efter RAB-uddannelseskrav.
 • LifeWave Patch behandlings kursus

Kursus  undervisning
Derudover afholder jeg kurser i afspændende og energigivende vejrtrækningsøvelser samt i ‘De Fem Tibetanere’, som er simple yogaøvelser, alle kan udføre.

Jeg er naturligvis Registreret Alternativ Behandler (RAB), hvilket betyder, at der gives tilskud til behandlinger af bl.a. "Sygesikringen Danmark", samt mange andre private sundhedsforsikringer, fagforeninger og pensionskasser. Det er også DIN garanti for høj faglighed, etik og sikkerhed.

Betydning for brugerne

Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

 Foreninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere efter denne ordning, har en forpligtelse til at offentliggøre navnene på de alternative behandlere, de har registreret. Endvidere skal foreningerne offentliggøre foreningens regelsæt for god klinisk praksis og de uddannelseskrav, som foreningen stiller til de registrerede medlemmer. Herved har brugerne mulighed for at sætte sig ind i, om en alternativ behandler er registreret, under hvilke betingelser behandleren arbejder samt på hvilken uddannelsesmæssig baggrund. 

Endvidere giver registreringsordningen brugerne mulighed for at klage til foreningernes klageorgan over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

 

 


 

 • Traditionel Kinesisk Zoneterapi fra Helseskolen i Søborg.
 • Øreakupunktur fra Helseskolen i Søborg.
 • Traditionel Kinesisk Medicin fra BodyMindskolen i Næstved.
 • Traditionel Kinesisk Zoneterapi indeholder anatomi, fysiologi og sygdomslære efter
 • RAB-uddannelseskrav (Registreret Altenativ Behandler).
 • Traditionel Kinesisk Medicin indeholder bl.a kropsakupunktur, tunge– og pulsdiagnose samt kostvejledning ud fra TKM-principper og ligeledes efter RAB-uddannelseskrav.
 • Kursusundervisning
 • Privatundervisning i bl.a. De Fem Tibetanere.
 • LifeWave Patch behandler

 

Klinik-atz.dk | CVR: 20292075 | Hovedgaden 26-28,1. sal, 2970 - Hørsholm | Tlf.: 4110 4100